Dəyişənlər Və Məlumat Növləri - Zeynalli Web Studio

Dəyişənlər və məlumat növləri

Dəyişənlər və məlumat növləri

Dart dillərində dəyişən və məlumat növləri ən sadədir. Hamısı obyektdən əldə edilmişdir. Beləliklə, çox asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Öyrənmək çox asandır, çünki növlərdə daha azdır. (Artıq hər layihədə minlərlə dəfə istifadə edirik.)

HƏR HANSI BİR DƏYİŞƏN YARDARKƏN ONUN TİPİNİ GÖSTƏRMƏLİYİK.
BU DİL TYPE PROTECT DİLDİR.
int    -  Tam sayı
double - Onadliq sayı
Stirng - Mətin ifadələri
num    - tam və onadliq sayı
bool(boolean) - ture/false
List  - Listlər
Maps  - Key ve Value dəyərli list
Runes - String formatdaki uncicode simvollar
Symbols - Simovollar

Bütün veri tipləri opjectdir buna görə var sayılan dəyərləri null dir. 
Məs: Php var sayılan dəyər 0-dır.

" var " kəliməsi varible(dəyişən) sözünden gəlir və yazdığımız 
ifadənin önünde isitifadə edə bilərik.Yazılan ifadəyə görə avtomatik tipini müəyyən edir.

0 comments for "Dəyişənlər və məlumat növləri"

write a reply

Your e-mail address will not be published in the comments and you will be notified when your feedback is answered.