Category - Zeynalli Web Studio
XSS (Cross Site Scripting) açığı
XSS (Cross Site Scripting) açığı

XSS, "Cross Site Scripting"  deyə adlanır.Zəifliyin səbəbi, GET POST dəyərlərini filtir etməmə....