Elektron Jurnal - Zeynalli Web Studio

Elektron Jurnal

Üniversitetdə təlbə məllumatarının idarəsi üçün bütün fünksiyalar əlavə edilmişdir.Tələbər öz profillərindən jurnal məllumatlarına baxa bilər və mövzuları yükləyə bilər.

Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal
Elektron Jurnal

our satisfied clients